FLE­RE VIN­DE­RE SKAL KÅ­RES

BT - - BILER -

For­u­den årets sid­ste af­de­ling i Au­toMe­ster DTC om­fat­ter løbspro­gram­met til Yoko­ha­ma DM Fi­na­len på FDM Jyl­lands­rin­gen 26.-27. sep­tem­ber og­så ra­ce i Yoko­ha­ma 1600 Chal­len­ge, Yoko­ha­ma Su­per Cup, FirstStop Spe­ci­el Sa­loon Car, samt den po­pu­la­e­re ma­er­ke­klas­se Ci­troën DS3 Cup. Kim Lund Jo­han­sen har med 375 po­int go­de kort på hån­den til at ta­ge tit­len, men der er kun 17 po­int ned til Ni­cki Kri­sten­sen på an­den­plad­sen, og med 75 po­int at kø­re om, så kan Ni­cki Kri­sten­sen med lidt held nå at ta­ge tit­len i år. Fra Ni­ck­is 358 po­int er der imid­ler­tid 46 po­int ned til Mik­kel B. Jo­hn­sen i VW Po­lo med 312 po­int på tred­je­plad­sen, og 46 po­int er me­get at skul­le hen­te over tre he­ats. På den sam­le­de fjer­de­plad­sen lig­ger Jakob Borum i Hon­da In­te­gra med 300 po­int, og med lidt held så kan de 12 po­int op til Mik­kel B. Jo­hn­sen godt hen­tes. Og­så Las­se M. Sø­ren­sen med 292 po­int har fak­tisk en chan­ce for at nå op for­bi Mik­kel B. Jo­hn­sen samt Jakob Borum, men for al­le tre kra­e­ver det uheld for de to an­dre og suc­ces for én selv, for at avan­ce­re i den sam­le­de stil­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.