Ci­troën DS3 Cup

BT - - BILER -

Igen­nem he­le sa­e­so­nen har kam­pen i top­pen af ta­bel­len va­e­ret en spa­en­dings­fuldt du­el mel­lem Ras­mus Klarskov og Ja­cob Mathiassen, hvor først­na­evn­te har haft et lil­le over­tag. Og ef­ter sid­ste af­de­ling på Jyl­lands­rin­gen, hvor Ras­mus Klarskov igen score­de fle­re po­int end sin ri­val, skal me­get gå galt, hvis ik­ke mester­ska­bet kom­mer i hus. Ras­mus Klarskov har nem­lig sam­let 187 po­int mod Ja­cob Mathiassen’s 140, og med 50 po­int at kø­re om, be­ty­der det, at der er en ma­te­ma­tisk chan­ce. Men det kra­e­ver fuld hus til Ja­cob Mathiassen, mens Ras­mus Klarskov blot må sco­re søl­le to pint i we­e­ken­den, hvil­ket er ta­et på uta­en­ke­ligt, da Ras­mus Klarskov har vun­det syv af sa­e­so­nens fo­re­lø­bi­ge ti løb. På tred­je­plad­sen kan Jør­gen Wort­h­mann med 127 po­int te­o­re­tisk ero­bre an­den­plad­sen, mens nor­ske Ru­ne Staudt med 90 po­int har et la­en­ge­re styk­ke vej til slut­po­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.