FirstStop Spe­ci­el Sa­loon Car

BT - - BILER -

Alt er end­nu helt åbent i den se­va­er­di­ge FirstStop Spe­ci­al Sa­loon Car klas­se, der for­u­den et sam­let mester­skab, er yder­li­ge­re op­delt i fi­re klas­ser. I SS2 er Hans Hart­mann gå­et i spid­sen i sin Hon­da Ac­cord, men in­tet er af­gjort, for Bjar­ne Mor­ten­sen på an­den­plad­sen kan sta­dig nå det øver­ste po­di­e­trin. Sid­ste års klas­se­vin­der Martin Ve­del Mor­ten­sen har på grund af uheld kun for­må­et at sco­re po­int nok til en tred­je­plads. I SS3 er Per Sø­berg i front for­an Lars Jen­sen, mens Mi­cha­el Carlsen er på tred­je­plad­sen. Mi­cha­el Carlsen er dog så langt ef­ter de før­na­evn­te, at ti­telkam­pen re­elt er et an­lig­gen­de mel­lem dem. Klas­sen med de fe­de GT-ra­cer­bi­ler, S-GT, fø­res for­ud for fi­na­lewe­e­ken­den af Chri­ster Ni­el­sen fra Nor­ge, mens hans Cor­vet­te-ma­er­ke­kol­le­ga, Ru­ne Ydstebø, er på an­den­plad­sen kun 13 po­int ef­ter. Per Frost i sin flot­te Fer­ra­ri er på tred­je­plad­sen yder­li­ge­re 13 po­int ef­ter, så in­tet er af­gjort her. S-P klas­sen med pro­to­ty­per fø­res af Hans Hen­rik Pe­der­sen i sin vold­somt om­byg­get Cor­vet­te, og An­dreas Kja­er­gaard er på an­den­plad­sen for­an Bjørn Olaf Wilk. Den ta­et­te­ste kamp står dog i det ge­ne­rel­le mester­skab, hvor Chri­ster Ni­el­sen fra S-GT klas­sen fø­rer for­an Ru­ne Ydstebø. De har hhv. 210 og 187 po­int, mens Hans Hart­mann og Per Frost har 185 og 184 po­int på tred­je- og fjer­de­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.