END­NU EN DU­EL MEL­LEM TO

BT - - BILER -

I Au­toMe­ster Cup, der er mester­ska­bet for de ik­ke pro­fes­sio­nel­le ra­cer­kø­re­re i den fa­el­les nor­di­ske DTC/NTCC se­rie, er det Hen­rik Nøhr, der har lagt sig i spid­sen med 174 po­int. Blot seks po­int ef­ter føl­ger Jes­per Sø­ren­sen, og de to er ene om, at kun­ne kan­di­de­re til den sam­let mester­sk­ab­sti­tel. I Yoko­ha­ma DM Fi­na­len er der 36 po­int at kø­re om, og da Bjar­ne Nor­dal på tred­je­plad­sen har 130 po­int, kan nord­man­den ik­ke bli­ve bed­re pla­ce­ret end tre’er. Det kra­e­ver dog, at han hol­der Lars Mo­gen­sen på fjer­de­plad­sen bag sig.

Den før­en­de Hen­rik Nøhr er skif­tet til Au­toMe­ster DTC fra hi­sto­risk mo­tor­sport, mens Jes­per Sø­ren­sen ef­ter­hån­den har en lil­le hånd­fuld suc­ces­ful­de sa­e­so­ner bag sig i kon­ge­klas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.