Yoko­ha­ma 1600 Chal­len­ge

BT - - BILER -

I den lil­le Yoko­ha­ma klas­se har der sa­e­so­nen igen­nem va­e­ret le­ve­ret det ene un­der­hol­den­de ra­cer­løb ef­ter det an­det. For­ud for klas­sen na­est­sid­ste af­de­ling på FDM Jyl­lands­rin­gen, sid­ste af­de­ling kø­res to uger ef­ter, er de fem før­ste i mester­skabs­kam­pen ad­skilt af blot ni po­int. Bri­an Jo­han­ne­sen er i front med 165 po­int, fi­re po­int me­re end Nik­las Vo­et­mann på an­den­plad­sen. Yder­li­ge­re tre po­int ef­ter kom­mer Ste­fan Lar­sen, mens Car­sten Ras­mus­sen og An­dreas Top Jen­sen har 157 og 156 po­int. I Old­boys klas­sen har Car­sten Ras­mus­sen vun­det ot­te af ti løb, og kan al­le­re­de med fi­re af­de­lin­ger igen kal­de sig me­ster. Mi­cha­el Scharste­in er na­e­sten li­ge så sik­ker på an­den­plad­sen. Straks me­re spa­en­ding er der i rook­ie-mester­ska­bet, hvor Mi­ke Jen­sen er i front med 78 po­int, 10 me­re end Jo­nas Ni­el­sen. Jan Jes­per­sen er num­mer tre med 56 po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.