FIF­Pro vil sa­et­te stop­per for rig­mands-do­mi­nan­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge

OP­GØR

lv­ge@sporten.dk He­le det in­ter­na­tio­na­le tans­fer­sy­stem kan stå over en de­ci­de­ret re­vo­lu­tion, som kan gå hårdt ud over de ri­ge dren­ge i fod­bold­klas­sen Den in­ter­na­tio­na­le spil­ler­for­e­ning, FIF­Pro , har iføl­ge The Gu­ar­di­an for­fat­tet og sendt en kla­ge til EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er, dan­ske Mar­gret­he Ves­ta­ger. FIF­Pro me­ner, at den store trans­fer­re­form fra 2001 er utids­sva­ren­de, og for­e­nin­gen vil nu ha­ve EU til at for­by­de de nu­va­e­ren­de trans­fer­reg­ler.

Spil­ler­for­e­nin­gen vil ge­ne­relt gi­ve spil­ler­ne me­re magt og gø­re det let­te­re at skif­te klub - det skal blandt an­det ske ved at af­skaf­fe trans­fer­ge­by­ret og sa­et­te gra­en­ser for, hvor me­get agen­ter­ne kan kra­e­ve i sa­la­er.

FIF­Pro øn­sker des­u­den at gø­re op med de nu­va­e­ren­de reg­ler for le­je­af­ta­ler samt at ind­fø­re be­gra­ens­nin­ger for de sten­ri­ge klub­ber, så de ik­ke la­en­ge­re kan trum­fe al­le kon­kur­ren­ter med et dybt greb i lom­men.

»Hvad der end sker, er det en hi­sto­risk dag - ik­ke ale­ne for FIF­Pro, men for pro­fes­sio­nel fod­bold. Vi var an­svar­li­ge for Bos­man, vi var an­svar­li­ge for 2001-af­ta­ler­ne. Vi tro­e­de, vi hav­de en god po­si­tion den­gang, men vi er ble­vet ta­ck­let bag­fra,« si­ger ge­ne­ral­se­kre­ta­er for FIF­Pro, Theo van Seg­ge­len, til The Gu­ar­di­an.

FIF­Pro har la­en­ge for­søgt at for­hand­le en re­form på plads med de to store fod­bold­for­bund, FIFA og UEFA, men nu er spil­ler­for­e­nin­gens tå­l­mo­dig­hed brugt op, og sa­gen er der­for hav­net hos EU.

Theo van Seg­ge­len, ge­ne­ral­se­kre­ta­er i FIF­Pro, pra­e­sen­te­rer spil­ler­u­ni­o­nens for­slag til en re­form af trans­fer­sy­ste­met, som kan va­e­re den mest vid­tra­ek­ken­de si­den Bos­man-sa­gen i 1995.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.