Bri­tisk chok: Ca­ven­dish ik­ke til VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN BRI­TI­SKE CY­KEL­RYT­TER

Mark Ca­ven­dish har va­e­ret nødsa­get til at mel­de fra til VM, som be­gyn­der i dag i Ri­ch­mond i USA. Blot én dag før VM i lan­de­vejs­cyk­ling i Ri­ch­mond i USA sky­des i gang, måt­te den bri­ti­ske sprin­ter Mark Ca­ven­dish ud­gå fra Stor­bri­tan­ni­ens hold med en skul­der­ska­de. Ska­den, der hol­der ver­dens­meste­ren fra 2011 ude, på­drog Mark Ca­ven­dish sig på sjet­te eta­pe af Tour of Bri­tain. Det op­ly­ser Stor­bri­tan­ni­ens cy­kel­hold på sin hjem­mesi­de. Den tek­ni­ske di­rek­tør for hol­det, Sha­ne Sutton, er me­get skuf­fet: »Det er vir­ke­lig en stor skuf­fel­se for Mark, at han må mel­de fra til det­te års løb, da vi tro­e­de på, at han hav­de en stor chan­ce for suc­ces. Desva­er­re er den ska­de, han på­drog sig i sid­ste uges Tour of Bri­tain me­re al­vor­lig, end vi fryg­te­de. Vi øn­sker ham alt godt med at kom­me sig over ska­den.« Ud over Mark Ca­ven­dish har og­så Team Skys Ge­raint Tho­mas måt­te mel­de af­bud. UCIs VM i lan­de­vejs­cyk­ling kø­res fra i dag til 27. sep­tem­ber.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.