Fre­de­ri­cia led før­ste ne­der­lag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­els O. Hansen Re­du­ce­ring hjalp ik­ke

1. DI­VI­SION Mål: 1-0 Hal­lur Hans­son (7.), 2-0 René Shaki Jo­en­sen (57.), 2-1 Ni­cho­las Got­fred­sen (61.), 3-1 Ni­co­las Bø­gild (80.), 3-2 Ad­mir Ca­to­vic (80.)

TOPKAMP 1. di­vi­sions hidtil ene­ste ube­sej­re­de mand­skab, FC Fre­de­ri­cia, måt­te i af­tes drik­ke ne­der­la­gets bit­re kalk, da Ove Pe­der­sens trop­per på ude­ba­ne mød­te Ove Chri­sten­sens Vend­sy­s­sel. Hal­lur Hans­son brag­te ef­ter syv mi­nut­ter ven­del­bo­er­ne for­an, da ude­hol­det tog sig en blun­der i for­sva­ret, og fø­rin­gen på 1-0 holdt til pau­sen.

I an­den halv­leg tab­te FC Fre­de­ri­ci­as må­l­mand, Jep­pe Højb­jerg, en bold ef­ter 12 mi­nut­ters spil med det re­sul­tat, at René Shaki Jo­en­sen kun­ne øge til 2-0. Højb­jerg men­te, der var fris­park i si­tu­a­tio­nen, men dom­me­ren valg­te at an­er­ken­de scor­in­gen.

Fi­re mi­nut­ter se­ne­re kom ga­ester­ne imid­ler­tid tilbage i op­gø­ret, da Ni­cho­las Got­fred­sen he­a­de­de bol­den i mål ef­ter en død­bold.

FC Fre­de­ri­cia pres­se­de på for ud­lig­ning, men i ste­det kom Vend­sy­s­sel på 3-1 ti mi­nut­ter før tid, da Ni­co­las Bø­gild score­de på en frilø­ber. Mi­nut­tet ef­ter lyk­ke­des det gan­ske vist for Ad­mir Ca­to­vic at re­du­ce­re, men fle­re mål blev der ik­ke, og der­med over­ha­le­de Vend­sy­s­sel da­gens mod­stan­der i ta­bel­len, så­le­des at Ove Chri­sten­sens mand­skab nu er num­mer to i 1. di­vi­sion på dår­li­ge­re målsco­re end Vej­le. FC Fre­de­ri­cia lig­ger på tred­je­plad­sen.

Kam­pen mel­lem Ski­ve og FC Roskil­de slut­te­de 1-1.

Ski­bo­nit­ter­nes Jes­per Hen­rik­sen brag­te hjem­me­hol­det for­an ef­ter ti mi­nut­ters spil, men 11 mi­nut­ter se­ne­re ud­lig­ne­de FC Roskil­des Lars Brøg­ger Hansen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.