FEMØREN DEN 24. SEP­TEM­BER

Kon­cert med DODO & THE DODO´S

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er ble­vet tid til sa­e­so­nens 13. grand prix, når For­mel 1-fel­tet ram­mer Singapore og Ma­ri­na Bay Stre­et Circu­it. Først ven­ter tra­e­nin­gen, men der­ef­ter er det ik­ke ba­re end­nu et løb i ra­ek­ken, der ven­ter i Singapore. Lø­bet af­hol­des nem­lig Kom med til et brag af en kon­cert når Ok­to­ber­fe­sten på Femøren, Ama­ger­strand, åb­ner sit øl­telt for no­get af det bed­ste dan­ske po­p­mu­sik fra de se­ne­ste 30 år - Dodo and The Dodo's. Pre­mi­er Le­agu­es 6. spil­ler­un­de er i luf­ten, og vi sen­der fra Bri­tan­nia Sta­di­um, når det går løs mel­lem Sto­ke og Lei­ce­ster. Kas­per Sch­mei­chel og co. er kom­met fly­ven­de fra land i den nye sa­e­son i den bed­ste en­gel­ske fod­bol­dra­ek­ke. No­get me­re sløvt har det stå­et til for Staf­ford­s­hi­re-mand­ska­bet, der er et af de Pre­mi­er League-hold, der ind­til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.