2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med stort held var der an­be­fa­let man­ge mål i to holds kam­pe i sid­ste uge, og der bør og­så kom­me man­ge mål i den­ne kamp. FC Köln har en mar­kant an­der­le­des og me­re of­fen­siv stil i den­ne sa­e­son end i den for­gang­ne, og man har da og­så snit­tet over fi­re mål pr. kamp. Mön­cheng­lad­bach for­sva­rer for­fa­er­de­ligt for ti­den, og tin­ge­ne bli­ver ik­ke bed­re af, at de to nor­ma­le første­valg i det cen­tra­le for­svar er uden­for med ska­der. Det lig­ner med an­dre ord en åben kamp, hvor beg­ge hold er bedst of­fen­sivt, og der­for vir­ker pri­sen spi­se­lig på »over 2,5 mål«.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.