2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Li­ver­pools of­fen­siv har va­e­ret gan­ske dår­lig så langt i sa­e­so­nen - og det aen­dres der na­ep­pe på i dag. Den lil­le tek­ni­ker Phi­lip­pe Cou­tin­ho står nem­lig over med ka­ran­ta­e­ne, mens Chri­sti­an Ben­te­ke er tvivl­s­om, ef­ter han måt­te ud­gå i pau­sen af Bel­gi­ens kamp på Cy­pern med en min­dre ska­de, og er de uden de to spil­le­re, er det me­get sva­ert at se, hvor Li­ver­pools mål skal kom­me fra. Uni­ted-de­fen­si­ven har stå­et sta­er­kt i den­ne sa­e­son, og bli­ver na­ep­pe dår­li­ge­re af, at David de Gea ven­der tilbage i må­let ef­ter han har sid­det ude he­le sa­e­so­nen.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.