’Vi spil­le­de for Sø­ren’

Sønderjyske åb­ne­de med sejr, men det holdt hårdt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­TAL LIGA­EN Eag­les og de tre po­int i sa­e­son­pre­mi­e­ren i SE Are­na var vig­ti­ge, var Sø­ren Sto­ck­fi­s­chs min­de vig­ti­ge­re.

4.188 til­sku­e­re ae­re­de hans min­de med ét mi­nuts stil­hed, og det var en fø­lel­ses­ma­es­sig sta­erk op­le­vel­se for Søn­derjyskes man­ge sup­por­te­re, da klip og billeder af en smi­len­de Sø­ren Sto­ck­fi­sch i lyk­ke­li­ge stun­der i sin lange, gyld­ne kar­ri­e­re gled over storska­er­men.

I sport­s­che­fens ånd

In­den kam­pen over­rak­te Her­lev Eag­les’ kap­ta­jn, Vi­ctor Ba­ck­man, blom­ster til Sø­ren Sto­ck­fi­s­chs fa­mi­lie. De blev mod­ta­get på isen af Søn­derjyskes Kim Lyk­ke­skov.

I den ene en­de af ba­nen hav­de sup­por­ter­ne ha­engt et stort bil­le­de op af sport­s­che­fen med den enk­le tekst ’TAK’, og hans fa­ste plads ved si­den af Søn­derjyskes ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Klaus B. Ras­mus­sen, vil for tid og evig­hed stå tom.

For Sønderjyske og Sø­ren Sto­ck­fi­s­chs fa­mi­lie var det en stor ae­re, at Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on har be­slut­tet at navn­gi­ve sup­por­ter­pri­sen ef­ter Sø­ren Sto­ck­fi­sch.

Den før­ste Sø­ren Sto­ck­fi­sch-pris ud­de­les se­ne­re på ef­ter­å­ret i for­bin­del­se med en kamp i TV2 Sport.

En rørt si­ger Klaus B. Ras­mus­sen, én af Sø­ren Sto­ck­fi­s­chs na­er­me­ste ven­ner, sag­de ef­ter kam­pen i af­tes: »Vi de­di­ke­rer sej­ren til Sø­ren.«

Da Sø­ren Sto­ck­fi­sch blev bi­sat, vandt Sønderjyske om af­te­nen i SE Are­na 4-1 over Red Bull Salz­burg i Champions Ho­ck­ey League, og de figh­te­de vi­de­re i sa­e­son­pre­mi­e­ren i sport­s­che­fens ånd.

Sport­s­chefjob­bet over­ta­ges i den­ne sa­e­son af ch­eftra­e­ner Dan Ce­man og Klaus B. Ras­mus­sen i fa­el­les­skab. Det er en stor op­ga­ve, de har på­ta­get sig.

Stor do­mi­nans

Sønderjyske do­mi­ne­re­de kam­pen fra star­ten og kom for­an ef­ter et lil­le kvar­ter ved den 20-åri­ge ba­ck Da­ni­el Hansen.

Her­lev Eag­les var og­så pres­set i bund i store de­le af de sid­ste 40 mi­nut­ter, men Sønderjyske mang­le­de i uhyg­ge­lig grad skarp­hed, så det var na­e­sten pin­ligt.

I bå­de før­ste, an­den og tred­je pe­ri­o­de hav­de sid­ste sa­e­sons må­la­e­der, Cory Qu­irk, 100 pro­cent-chan­cer.

Me­get ram­men­de lød det i mi­kro­fo­nen fra Sønderjyske-ba­ck­en Mi­cha­el Eske­sen ef­ter an­den pe­ri­o­de:

»Det er gå­et hen og er ble­vet en halv­far­lig af­fa­e­re, selv om vi har haft over­tag i spil og chan­cer.«

Søn­derjy­ke hav­de na­e­sten to mi­nut­ters fem mod tre i tred­je pe­ri­o­de, men for­må­e­de ik­ke at luk­ke kam­pen.

I det dø­en­de mi­nut, hvor Eag­les spil­le­de seks mod fem, bra­end­te det end­da vold­somt på for­an Jo­ni Myl­ly­koskis mål.

Kam­pens store spil­ler var Her­lev Eag­les’ fin­ske må­l­mand, Aa­ro Pelt­o­nen, som di­ske­de op med en per­le­ra­ek­ke af klas­se­red­nin­ger.

Det var lidt af et scoop, da ør­ne­ne for­le­den send­te sven­ske­ren Mat­ti­as Pet­ter­s­son hjem og tog Aa­ro Pelt­o­nen ind på en try­out. Hvil­ken må­l­mand. Han bli­ver en va­er­di­fuld spil­ler.

Trods mas­siv over­va­egt i spil og chan­cer - skud­sta­ti­stik­ken sag­de 31-10 - nø­je­des Sønderjyske og Tho­mas Spel­ling (fo­to) med en et­måls­sejr. Sej­ren de­di­ke­re­des til hol­dets af­dø­de sport­s­chef, Sø­ren Sto­ck­fi­sch (lil­le fo­to). Fo­to: Jan Korsgaard/Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.