Ma­elk el­ler ej?

BT - - INDHOLD -

Jeg er vok­set op på lan­det. Alt­så helt ude på bøh-lan­det. Ik­ke no­get med for­stadsi­dyl, men på en va­skea­eg­te bon­de­gård med tre skor­ste­ne. Mi­ne fora­el­dre hav­de kø­er. Og ma­el­ke­pro­duk­tion var na­tur­lig­vis en tem­me­lig stor del af virk­som­he­den. Det be­tød og­så, at vi hav­de ad­gang til uen­de­lig man­ge li­ter ren ko­ma­elk hver dag. Vi drak al­tid ma­elk. Så­dan en lidt lun ma­elk med godt med flø­de på top­pen. Da jeg se­ne­re flyt­te­de hjem­me­fra vok­se­de jeg grad­vist ud af den helt fuld­fe­de ma­elk for til sidst at lan­de på skum­met­ma­elk og fak­tisk helst vand - und­skyld til mit op­hav... Og fle­re og fle­re me­ner nu, at ma­elk fak­tisk slet ik­ke er så sundt. Spør­ger man skøn­hed­s­eks­pert Anet­te Kri­sti­ne Poul­sen, er det ik­ke ma­elk, men der­i­mod ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er, som er det store hit – ihvert­fald når det kom­mer til at få en su­per-hud. Og som en ek­stra bonus me­ner hun ik­ke, at ryn­ker er så tos­se­de. La­es med i den­ne uges ma­ga­sin og få man­ge fle­re tip til en sund hud. God lør­dag!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.