Vi­be­ke Win­de­løv

BT - - INTERVIEW -

• 64 år. • Di­rek­tør for Bet­ty Nan­sen Te­a­tret, hvor hun tors­dag hav­de pre­mi­e­re på sin før­ste fo­re­stil­ling. • Har pro­du­ce­ret film i 40 år. Win­de­løv kom til Zen­tro­pa i 1992 og pro­du­ce­re­de ind­til 2006 al­le Lars Von Tri­ers film. • Har si­den bl.a. pro­du­ce­ret film for sven­ske Lukas Moo­dis­son, nor­ske Ma­ri­us Holst og dan­ske Sus­an­ne Bi­er. • Har sid­det i jury­en på bl.a. Sun­dan­ce film­festi­va­len i USA. • Sid­der i fle­re be­sty­rel­ser, bl.a. for Eu­ro­pe­an Film Bond, Film­sta­tio­nen og Dansk De­sign Cen­ter. • I 2008 stif­te­de hun ’Re­fu­ge­es Uni­ted’, der hja­el­per flygt­nin­ge til at fin­de sav­ne­de fa­mi­lie­med­lem­mer og ven­ner. • Blev som 21-årig gift med ma­le­ren Per Kir­ke­by, som hun har de voks­ne søn­ner Sop­hus og Absa­lon med. • I 2002 blev par­ret skilt ef­ter 30 års ae­g­te­skab. • For seks år si­den mød­te hun Ni­co­las Fi­s­cher, som hun i dag er gift med.

We­e­kend - 19.09.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.