Han (Lars von

BT - - INTERVIEW -

Tri­er, red.) er en ex­cen­tri­ker, men han er alt­så og­så et me­get sødt men­ne­ske og en af ver­dens ab­so­lut bed­ste fil­min­struk­tø­rer. I man­ges øj­ne er han helt umu­lig, men man ke­der sig al­drig i hans sel­skab

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.