Anet­te Kri­sti­ne Poul­sen

BT - - SUND HUD TEMA -

• Skøn­heds­ansvar­lig på Dag­bla­det Bør­sen og står bag blog­gen Beautys­pa­ce.dk, der har tu­sind­vis af føl­ge­re. • Fored­rags­hol­der, fast skøn­hed­s­eks­pert i ’Go’ Mor­gen Dan­mark’ og har tid­li­ge­re ud­gi­vet be­st­sel­le­ren ’Slip ryn­ke­hyste­ri­et – flot hud uden ho­kus­po­kus’. • Ak­tu­el med bo­gen ’Så­dan får du su­per­hud’, der ud­kom 2. sep­tem­ber 2015 og al­le­re­de i sid­ste uge ram­te før­ste­plad­sen på be­st­sel­ler­li­ster­ne. I bo­gen kan du blandt an­det la­e­se om ’Hud­ple­je­py­ra­mi­den®’ – et brug­bart red­skab med tre trin, der gi­ver dig et over­blik over, hvil­ke hud­ple­je­in­gre­di­en­ser der do­ku­men­te­ret vir­ker, så din hud bli­ver sta­erk og sund og fyldt med glød og glans. ’Så­dan får du su­per­hud’ 223 si­der Pris: 249,95 kr. Ud­gi­ver: Gads For­lag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.