’Al­der er ble­vet en

En sund hud er fyldt med glød, glans og em­mer af over­skud. Og så gør det ik­ke no­get, at den vi­ser, hvor gam­mel du er, me­ner skøn­hed­s­eks­pert

BT - - SUND HUD TEMA - Af Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen

mjes@bt.dk Fo­to Iris

Ssi­ger hun.

Hvis man ger­ne vil op­nå en sund hud, er det bed­ste mid­del iføl­ge Anet­te Kri­sti­ne Poul­sen i ste­det, at man ud­over at få nok søvn, spi­ser sundt, dyr­ker mas­ser af mo­tion og hu­sker at ple­je sin hud hver dag.

Gør hud­ple­je til tra­e­ning

»Det er med hud­ple­je som med sport og tand­børst­ning, at det kun vir­ker, når du gør det. Jeg op­le­ver rig­tig man­ge, der kø­ber fi­ne cre­mer, og så bru­ger de den kun til fint brug, og det er slet ik­ke til­stra­ek­ke­ligt,« fast­slår hun.

Iføl­ge Anet­te Kri­sti­ne Poul­sen er er­fa­ring et ak­tiv. Der­for må din hud ger­ne af­slø­re din al­der.

»Jeg bru­ger sim­pelt­hen ik­ke or­det an­ti-ryn­ker, og jeg sy­nes, at vi skal gi­ve det ord kni­ven,« si­ger hun.

På sin blog Beautys­pa­ce.dk er Anet­te Kri­sti­ne Poul­sen of­te i kon­takt med dan­ske kvin­der, der har mi­stet tro­en på hud­ple­je, net­op for­di pro­duk­ter­ne lover at gø­re dem 10 år yn­gre på in­gen tid.

Anet­te Kri­sti­ne Poul­sen me­ner dog og­så, at man bør aen­dre si­ne for­vent­nin­ger til cre­mer­nes ef­fekt.

»Tit tror folk, at der lig­ger et nyt an­sigt ne­de på bun­den af en cre­me­kruk­ke, og det gør der alt­så sja­el­dent. Hud­ple­je kan gø­re rig­tig me­get, men vi er nødt til at ha­ve re­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.