2. Va­er in­gre­di­ens-fo­ku­se­ret

BT - - SUND HUD TEMA -

Gå på hud­ple­je­ind­køb på tva­ers af ma­er­ker, og va­elg din hud­ple­je ba­se­ret på in­gre­di­ens­li­sten. Sørg for, at der i din hud­ple­je er nog­le in­gre­di­en­ser, der til­tra­ek­ker og bin­der fugt til din hud, så den ik­ke bli­ver tør. Dvs. nog­le go­de fedt­stof­fer, der kan for­seg­le fug­ten til hu­den. Der­u­d­over er det en god idé, hvis din hud­ple­je in­de­hol­der en be­skyt­ten­de co­ck­tail af sol­be­skyt­tel­se og an­tioxi­dan­ter, f.eks. grøn te, Q10, C- og E-vi­ta­min.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.