N tren­dy styr­ke’

BT - - SUND HUD TEMA -

God­mor­gen! An­sigts­ple­je trin for trin Skøn­hed­s­eks­per­tens bed­ste råd:

• Be­gynd din dag med at skrub­be hu­den med en våd va­ske­klud. • Der­ef­ter kan du smø­re hu­den ind i et se­rum el­ler en an­sigtsvand, der har fugt­bin­den­de in­gre­di­en­ser, og først der­ef­ter bør du smø­re dit an­sigt ind i en an­sigtscre­me med sol­be­skyt­tel­ses­fil­tre. • Når bun­den er lagt, kan du eks­pe­ri­men­te­re med hud­for­bed­ren­de in­gre­di­en­ser, f.eks. A-vi­ta­min og frugtsy­rer, der kan mod­vir­ke ak­ne. For det nyt­ter ik­ke no­get, hvis du hver af­ten sover med A-vi­ta­min og frugtsy­rer, hvis du hver mor­gen står op uden at be­skyt­te din hud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.