3. Anskaf va­ske­klu­de

BT - - SUND HUD TEMA -

Ét sim­pelt og me­get bil­ligt tri­ck til at und­gå en mat og na­e­sten stø­vet hud er at be­gyn­de da­gen med at fjer­ne de al­le­rø­ver­ste hud­cel­ler på kon­trol­le­ret vis med en våd va­ske­klud. Ik­ke for skrapt, men hel­ler ik­ke for li­ge­gyl­digt. I det øje­blik hud­cel­ler­ne fjer­nes, bli­ver der sendt besked la­en­ge­re ne­de i hu­den om, at den godt kan spe­e­de for­ny­el­sen og der­med ma­eng­den af kol­la­gen op. Det vir­ker ba­re kun, hvis du gør det hver dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.