GUIDE: BEKAEMP STRESS

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

STRESS KAN AFHJAELPES MED TE­RA­PI, HVOR MAN LA­E­RER STRA­TE­GI­ER TIL AT BEGRAENSE SI­NE BE­KYM­RIN­GER. TE­RA­PI­EN HJA­EL­PER 80 PCT. AF PA­TIEN­TER­NE AF MED DE­RES STRESS. SA­ET BEKYMRINGSTID AF: AF­TAL ET TIDS­PUNKT, F.EKS. FRA 1717.30, HVOR DU DAG­LIGT MÅ BE­KYM­RE DIG. FØR OG EF­TER SKAL DU LA­DE DIN IN­DRE TAN­KE­STRØM VA­E­RE. BE­KYM­RIN­GER, DER OP­STÅR I LØ­BET AF DA­GEN, UD­SKY­DES TIL NA­E­STE BEKYMRINGSTID.

Fo­to Iris

HOLD FRI:

DROP TO DO-LI­STER­NE:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.