Doub­le wind­mill

BT - - KROP I BALANCE -

Stå op­rejst med beg­ge fød­der pe­gen­de mod ven­stre, mens over­krop­pen pe­ger li­ge frem. Hav en let­te­re kett­le­bell i høj­re arm og en tun­ge­re kett­le­bell på in­der­si­den af ven­stre fod. Stra­ek høj­re arm op mod lof­tet. Kig på kett­le­bell’en. Strit bag­de­len til høj­re, mens du fol­der i hof­ten og bø­jer ned i be­ne­ne. Hold bry­stet op­pe, mens du går så langt tilbage med hof­ten som mu­ligt uden at run­de i ryg­gen. Saml den an­den kett­le­bell op med ven­stre hånd og brug høj­re bal­de til at skub­be dig op igen. Ven­stre arm er strakt. Drej sam­ti­dig høj­re arm tilbage på plads, spa­end i bal­der­ne, så du står helt rank og op­rejst igen. OBS: Be­va­e­gel­sen sker ik­ke i ryg­gen, men i hof­ten. Be­va­e­gel­sen skal la­ves si­dela­ens, ik­ke for­over­bø­jet. Skift mel­lem de to øvel­ser i 10-15 mi­nut­ter med pas­sen­de pau­ser. Du skal fø­le dig li­ge sta­erk i hver run­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.