1-arm squat

BT - - KROP I BALANCE -

Hold en kett­le­bell på 8-12 kg i én arm, din overarm og al­bue skal va­e­re ta­et på over­krop­pen. Tra­ek skul­der­bla­det godt ned mod hof­ten, så du får ek­stra god for­s­pa­en­ding i ryg­gen. Sa­et dig ned mel­lem be­ne­ne på 4 se­kun­der, mens du er op­ma­er­k­som på, at al­bu­er­ne ik­ke må kom­me op og bry­stet bli­ver holdt op­pe. Få ek­stra dyb­de ved ak­tivt at fo­re­stil­le dig, at du spre­der bal­der­ne på vej ned og sam­ler dem igen på vej op. Lav 3-5 gen­ta­gel­ser pr si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.