Helt vildt!

BT - - BOG-FIX -

’Tra­e­er­ne var hø­je, men jeg var hø­je­re, da jeg stod oven over dem på en stejl bjergskrå­ning i det nord­li­ge Ca­li­for­ni­en’. Så­dan be­gyn­der ’Wild’, Che­ryl Stray­eds be­røm­te selv­bi­o­gra­fi­ske bog om at fa­re vild og fin­de sig selv igen. I den be­gi­ver hun sig 26 år gam­mel ud på den stra­bad­se­ren­de van­dre­ru­te Pa­ci­fic Crest Trail ef­ter at ha­ve mi­stet alt. Fa­ren var for­s­vun­det ud af hen­des liv, da hun var seks, og moren dø­de, da Che­ryl var i be­gyn­del­sen af ty­ver­ne. Da vi mø­der hen­de, har hun så­gar mi­stet sin ene støv­le. C&K For­lag ge­nud­gi­ver ’Wild’, der før­ste gang kom på dansk i 2012. C&K For­lag, 129 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.