Når fa­mi­li­en går itu

BT - - BOG-FIX -

’Skils­mis­se­kur­ven skal kna­ek­kes, for vi skyl­der vo­res børn og hin­an­den ik­ke at gi­ve op, når hver­da­gens ud­for­drin­ger mel­der sig’. Så­dan ly­der bud­ska­bet fra Lo­la Jen­sen i bo­gen ’Pas på fa­mi­li­en – og­så når den går i styk­ker’. Men som tit­len an­ty­der, gi­ver fa­mi­lie­vej­le­de­ren, kendt fra TV2, og­så råd til fa­mi­li­er, hvor det ik­ke er lyk­ke­des at hol­de sam­men. Blandt an­det med prak­ti­ske løs­nin­ger i den sam­men­brag­te fa­mi­lie og for­de­le og ulem­per ved for­skel­li­ge for­de­lin­ger af bør­ne­ne. Kri­ste­ligt Dag­blads For­lag, 300 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.