I strik­ke­sko­le

BT - - BOG-FIX -

Der er gang i strik­ke­tø­jet der­u­de. I hvert fald er strøm­men af strik­kebø­ger kon­stant. Se­ne­ste bud er nor­ske Kri­stin Wi­o­la Øde­gårds ’Strik let og la­ek­kert’, og som det er til­fa­el­det med man­ge af de an­dre ud­gi­vel­ser, er må­l­grup­pen ny­be­gyn­der­ne. Her er en strik­ke­sko­le li­ge­frem en del af bo­gen, li­ge­som der ba­gerst er en ma­sket­a­bel, som kan kon­sul­te­res, når strik­ke­fast­he­den ik­ke stem­mer. Lind­hardt og Ring­hof, 300 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.