Vold­som brand ud­s­let­te­de tøm­mer­han­del

BT - - NYHEDER - Fo­to: Mat­hi­as Øgendal

BRAND

En vold­som brand ra­se­re­de lør­dag mor­gen sned­ker­fir­ma­et Ivan Mad­sens iko­ni­ske tøm­mer­han­del.

I den fuld­stæn­dig øde­lag­te tøm­mer­han­del var der i ju­ni i år ble­vet af­holdt 50 års ju­bilæum, da sned­ker­fir­ma­et var nog­le af de før­ste til at ryk­ke ind i in­du­strik­var­te­ret på Bal- ders­bæ­kvej i 1960er­ne. Brand­væ­se­net for­søg­te lør­dag mor­gen at sluk­ke flam­me­in­fer­no­et, der mæ­ske­de sig i det tør­re træ, mens Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti er i gang med at fin­de ud af, hvad der er sket. In­gen kom til ska­de, og vagt­che­fen for­tæl­ler, at de end­nu ik­ke ved, om bran­den var på­sat, el­ler om der er ta­le om et uheld. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.