’’

BT - - NYHEDER -

Folk går ned i stort tal. Det for­kla­res ik­ke ale­ne ved klynk, så der er et el­ler an­det i vo­res kul­tur, der er af­spo­ret

Svend Brink­mann, psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor, om

væk­sten i psy­ki­ske di­ag­no­ser, i Po­li­ti­ken

Ar­kiv­fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.