’’

BT - - NYHEDER - An­dreas Kamm

Det er jo det jeg er her for. At for­sva­re flygt­nin­ges ret­tig­he­der. Jeg si­ger in­tet til uden­land­ske me­di­er, som jeg ik­ke og­så si­ger her­hjem­me

Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ge­ne­ral­di­rek­tør An­dreas Kamm har i et ny­ligt tv- indslag på den ame­ri­kan­ske ka­nal PBS kri­ti­se­ret re­ge­rin­gens ind­før­sel af den så­kald­te in­te­gra­tionsy­del­se ( så flygt­nin­ge får kon­tant­hjælp på SU- ni­veau), som han fryg­ter ‘ vil in­spi­re­re an­dre lan­de’ og ‘ be­ty­de me­re diskri­mi­na­tion, mar­gi­na­li­se­ring og fle­re ghet­to­er.

Jø­de­r­ne i 1943

Og en dansk for­sker fra Roskil­de Uni­ver­si­tet be­skyl­der i et ind­læg i New York Ti­mes re­ge­rin­gens po­li­tik for at stå i skarp kon­trast til den må­de, jø­de­r­ne blev red­det på i 1943.

Ber­tel Haar­der me­ner dog langt fra, at Dan­mark har no­get at skam-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.