N er brudt ud ’’

BT - - NYHEDER - Met­te Fre­de­rik­sen, for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Fo­to: Hen­ning Bagger

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015

Valg­kam­pen

over­stå­et, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Det spæn­den­de med al­le de re­to­ri­ske po­in­ter, så læn­ge det er valg­kamp. Nu er vi tilbage i ar­bejd­s­tø­jet, og det bør og­så af­spej­le sig i det, vi si­ger til hin­an­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.