SY­RI­EN

BT - - NYHEDER -

56 per­so­ner fra den sy­ri­ske re­ge­rings­sty rke er ble­vet skudt og dræbt af is­la­mi­sti­ske op­rø­re­re i en mas­se­hen­ret­tel­se på en mi­li­tær­ba­se, som op­rø­rer­ne ero­bre­de tid­li­ge­re på må­ne­den. Hen­ret­tel­sen skal væ­re fun­det sted for et par da­ge si­den på den mi­li­tæ­re luft ba­se i Abu al- Duhur i det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en. Fly­ba­sen blev ero­bret fra hæ­ren 9. sep­tem­ber af en ræk­ke for­skel­li­ge grup­per her­i­blandt al-Nus­ra- frak­tio­nen, som er tæt for­bun­det med ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen al- Qa­e­da. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.