Coa­ster luk­ker for tra­fik på Mas­neds­und­bro­en

BT - - NYHEDER -

Mas­neds­und­bro­en, der er en del af Stor­strøms­bro­en, som for­bin­der Sjæl­land og Fal­ster, bli­ver luk­ket for tra­fik fra 12.55 og i et ind­til vi­de­re ukendt tids­rum.

Det op­ly­ser Sydsjæl­lands Po­li­ti via Twit­ter.

Luk­nin­gen skyl­des, at man fort­sat ik­ke har få­et truk­ket den coa­ster fri, der fre­dag ef­ter­mid­dag på­sej­le­de bro­en og luk­ke­de bro­en i fle­re ti­mer. DSB op­ly­ser sam­ti­dig til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at der ik­ke kom­mer til at kø­re tog fra Vor­ding­borg til Ny­kø­bing Fal­ster i det tids­rum, hvor Mas­neds­und­bro­en er luk­ket for tra­fik.

Det er dog kun ét tog, der vil bli­ve be­rørt af luk­nin­gen, og her vil tog­bus­ser bli­ve indsat for at frag­te pas­sa­ge­rer­ne vi­de­re, op­ly­ser DSB.

Mas­neds­und­bro­en lig­ger mel­lem Vor­ding­borg og Mas­ne­dø. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.