Mu­skel­s­mer­ter æn­drer hjer­nen

BT - - NYHEDER -

Hver fem­te dan­sker må hver dag leve med kro­ni­ske smer­ter. Og nu vi­ser det sig, at mu­skel­s­mer­ter kan få de om­rå­der i hjer­nen, der sty­rer den smer­te­ful­de mu­skel, til at ud­vi­de sig. Det for­tæl­ler for­ske­re fra Aal­borg Uni­ver­si­tet. » Det be­ty­der, at det bli­ver svæ­re­re for hjer­nen at kon­trol­le­re mus­k­ler­ne, og det kan be­ty­de, at man kan få ved­va­ren­de smer­ter, for­di man over­be­la­ster an­dre mus­k­ler, « for­kla­rer pro­fes­sor Tho­mas Gra­ven- Ni­el­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.