FOR­FAT­TER

BT - - SØNDAG -

Sig­ne Fjord er for­fat­ter til to bø­ger.

En bør­ne­bog med tit­len ’ Mor og Kær­lig­heds­bar­net’, der er la­vet som sup­ple­ment til de an­dre bør­ne­bø­ger, der hand­ler om mor, far og børn. Der­u­d­over er hun med­for­fat­ter til bo­gen ’ Selvvagt sing­lemor til do­nor­barn’, der bl. a. be­skri­ver hen­des tan­ker, for­dom­me og valg i for­bin­del­se med at bli­ve sing­lemor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.