FA­MI­LIE­FO­TO

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 20. SEP­TEM­BER 2015 Det sid­ste fa­mi­lie­fo­to. Eva Hol­land sid­der sam­men med si­ne to børn ved si­den af fa­de­ren, æg­te­man­den Mi­kes ki­ste. Ef­ter at en­ken lag­de bil­le­det på Fa­ce­book, har over en mil­li­on bru­ge­re af de so­ci­a­le me­di­er delt det stær­ke bud­skab: Her­o­in dræ­ber. Fo­to: Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.