’’

BT - - SPORTEN -

Der hav­de væ­ret et ra­ma­skrig, hvis en med­spil­ler el­ler mod­spil­ler var sprun­get ud. Det er min op­fat­tel­se, at det sta­dig er et ta­bu i dag - men må­ske i lidt mil­de­re grad end den­gang

Olaf El­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.