OB vin­der dra­ma over Vi­borg

BT - - SPORTEN -

OB re­van­che­re­de sig for man­da­gens ne­der­lag mod Es­b­jerg, da hol­det for øj­ne­ne af 5.807 til­sku­e­re hjem­me på Tre­for Park i Oden­se be­sej­re­de Vi­borg FF 2- 0. Her­med tog fyn­bo­er­ne et stort skridt væk fra Su­per­liga­ens bun­dre­gion.

Før­ste halv­leg var chan­ce­fat­tig. Men på sit før­ste for­søg in­den­for må­l­ram­men gik OB ik­ke de­sto min­dre til pau­sen med en fø­ring på 1- 0, da Ken­neth Zo­ho­re på An­ders K. Ja­cob­sens glim­ren­de fl øj- op­læg he­a­de­de bol­den i mål. Et kvar­ter for­in­den hav­de Se­ba­sti­an Andersen haft Vi­borg FFs ene­ste scor­ings­mu­lig­hed, da han fra en po­si­tion uden­for for OBs straff es­parks­felt skød bol­den for­bi mål.

Eft er pau­sen sat­te Vi­borg sig på spil­let og fi k i pe­ri­o­der pres­set hjem­me­hol­det i bund. Men scor­in­ger­ne ude­blev, og i ste­det slog OB til i den an­den en­de af ba­nen, da Las­se Kry­ger på Ras­mus Fal­ks op­læg la­ve­de kam­pens sid­ste mål. Kam­pen slut­te­de dra­ma­tisk, da Vi­borg fi k an­gri­be­ren Ser­ge Déblé ud­vist for at la­ve en alt for vold­som gli­den­de ta­ck­ling på Oli­ver Lund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.