Pre­mi­er League- hi­sto­ri­ens dy­re­ste start- 11er

BT - - SPORTEN - ØKO­NO­MISK VAN­VID Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk Joe Hart 1.022.000 kr. Ale­xan­der Ko­la­rov 164 mio. kr. Eli­aquim Man­ga­la 327 mio. kr. Ni­co­las Ota­men­dy 327 mio. kr. Ba­cary Sag­na Fri trans­fer Fer­nan­din­ho 306 mio. kr. Yaya Touré 245 mio. kr. Ra­he­em Ster

MAN­CHE­STER CI­TY

Til gårs­da­gens hjem­me­kamp mod West Ham stil­le­de Man­che­ster Ci­ty med Pre­mi­er League- hi­sto­ri­ens dy­re­ste star­top­stil­ling. Fod­bold­ben for lidt over 290 mil­li­o­ner en­gel­ske pund sva­ren­de til knap tre mil­li­ar­der dan­ske kro­ner løb på ba­nen i Ci­tys ly­se­blå far­ver og gav yder­li­ge­re næ­ring til de man­ge fod­bold­fans, der kal­der Man­che­ster Ci­ty en kø­be­klub. Det æn­dre­de dog ik­ke ved, at West Ham sen­sa­tio­nelt før­te 2- 1 ved pau­sen. Kam­pen blev fær­dig­spil­let ef­ter BTs de­ad­li­ne.

Op­stil­ling: 4- 2- 3- 1

S STAR­TOP­STIL­LING I GÅR

Kil­de: Sta­ti­stik- si­den Squawka. com. Der ta­ges for­be­hold for min­dre af­vi­gel­ser i pri­ser­ne

Sam­let pris: 2,9 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.