Mo Fa­ra­hs træ­ner er fri­kendt

BT - - SPORTEN -

Ver­dens ube­stridt bed­ste lø­ber på 5.000 og 10.000 me­ter gen­nem en år­ræk­ke, den so­ma­lisk- fød­te eng­læn­der Mo Fa­rah ( tv.), har nu få­et grønt lys fra det en­gel­ske at­le­tik- for­bund til at fort­sæt­te par­lø­bet med ame­ri­ka­ne­ren Al­ber­to Sa­la­zar ( th.) og hans Ni­ke- fi­nan­si­e­re­de Ore­gon Pro­ject- træ­nings­grup­pe.

UK At­hle­ti­cs hav­de ned­sat en grup­pe be­stå­en­de af den tid­li­ge­re 100 me­ter- lø­ber Ja­son Gar­de­ner, læ­gen Sa­rah Rowell og rul­le­stols- at­le­ten An­ne Wa­fu­la Stri­ke til at vur­de­re, om der var nog­le mistæn­ke­li­ge for­hold om­kring Fa­ra­hs træ­ning. Det har man nu af­gjort, at det var der ík­ke, men un­der­sø­gel­sen har kun fo­ku­se­ret på Fa­rah og ik­ke på, hvad der el­lers er fo­re­gå­et i Sa­la­zars træ­nings­grup­pe.

Un­der­sø­gel­sen blev sat i værk ef­ter en do­ku­men­tar la­vet af BBC og ame­ri­kan­ske Pro Publi­ca, som hæv­de­de, at Sa­la­zar hav­de dopet en ræk­ke af si­ne lø­be­re – blandt an­det skul­le han ha­ve for­sy­net Ga­len Rupp, som vandt sølv ved OL i 2012, med te­stoste­ron i en al­der af ba­re 16 år. Fa­rah var dog ik­ke di­rek­te mål for be­skyld­nin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.