LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

ITA­LI­EN SE­RIE A, KLOK­KEN 15: 00 JU­VEN­TUS VIN­DER KAM­PEN ENG­LAND PRE­MI­ER LEAGUE, KLOK­KEN 13: 30 CRYSTAL PA­LA­CE FÅR PO­INT I KAM­PEN

Den ova­le bold rul­ler igen i NFL, og man­ge af liga­ens su­per­stjer­ner im­po­ne­re­de al­le­re­de i før­ste spil­ler­un­de.

På trods af de stor­spil­len­de kol­le­ger me­ner book­ma­ke­ren Bets­a­fe dog, at Gre­en Bayquar­ter­ba­ck­en Aa­ron Rod­gers for­sva­rer sin ti­tel som liga­ens mest vær­di­ful­de spil­ler.

Så­le­des gi­ver han blot fem gan­ge pen­ge­ne på at vin­de MVP- tit­len, med An­drew Luck ( Colts) og Tom Bra­dy ( Pa­tri­ots) som nær­me­ste for­føl­ge­re i syv gan­ge pen­ge­ne.

» Leg­en­den Brett Fav­re vandt MVP- tit­len tre gan­ge i sin Gre­en Bay- tid, men det var nok de fær­re­ste fans, der tur­de tro på, at kory­fæ­ets afl øser kun­ne gø­re det sam­me. Det er dog, hvad vi me­ner, Rod­gers er på vej mod. Han er en fan­ta­stisk spil­ler, som selv kan af­gø­re kam­pe og sam­ti­dig næ­sten al­drig la­ver no­gen fejl, « si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

SPA­NI­EN PRIMERA DI­VI­SION, KLOK­KEN 19: 00 BAR­CE­LO­NA VIN­DER MED MINDST FI­RE MÅL

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.