1,83

BT - - SPORTEN -

Ju­ven­tus fi k til­trængt op­rejs­ning i midt­u­gen eft er en sløj sæ­son­start i Se­rie A, da man på fl ot­te­ste vis be­sej­re­de et el­lers su­verænt Man­che­ster Ci­ty - hold med 2- 1 på ude­ba­ne i Champions League. Nor­malt vil­le man al­drig få 1,80 på Ju­ven­tus på ude­ba­ne mod Genoa, men den dår­li­ge sæ­son­start vir­ker til at ha­ve på­vir­ket od­dse­ne på Ju­ven­tus gan­ske kraft igt. Genoa er dog og­så et hold i genop­byg­nings­fa­sen, og hol­det mang­ler fl ere vig­ti­ge spil­le­re med ska­der til eft er­mid­da­gens kamp. Gå eft er ny Ju­ven­tu­s­op­tur til klart god­kendt be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.