Vis mod, Met­te

BT - - DEBAT -

Det er svært at ud­læg­ge, hvad an­dre tæn­ker. Men tæn­ker So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye for­mand, Met­te Fre­de­rik­sen, over­ho­ve­det no­get om fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen? Jeg går ud fra, at fl ygt­nin­ge­til­strøm­nin­gen fyl­der li­ge så me­get hos Met­te Fre­de­rik­sen som hos al­le os an­dre. Men vi ved det re­elt ik­ke. For Met­te vil helst ik­ke ta­le om fl ygt­nin­ge.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.