Skizof­ren asyl­po­li­tik

BT - - DEBAT -

Først er­klæ­rer stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), at vi er pa­rat til at ta­ge 100 fl ygt­nin­ge. Så af­vi­ser in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ka­te­go­risk, at Dan­mark bli­ver del af en fæl­les EU- for­de­ling. Så hol­der de et fæl­les pres­se­mø­de, for­di vi al­li­ge­vel godt kan ta­ge imod 1.000 fl ygt­nin­ge fri­vil­ligt. Det hæn­ger ik­ke sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.