’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fre­de­rik­sen

Jeg tror på, at det kan væ­re nød­ven­digt at gø­re den slags ting

Iføl­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen får hek­sedok­to­ren en gang­ster til at kla­re le­je­mor­det. På det tids­punkt hav­de eks­kæ­re­sten en smug­kro i sit hjem.

» Og det var en for­del for ham gangste­ren. Han køb­te så ba­re for man­ge øl­ler, og han var så nervøs, så da han ta­ger pi­sto­len frem, sky­der han sig selv i be­net, « hæv­der Pe­ter Fre­de­rik­sen.

Eks­kæ­re­sten går til po­li­ti­et. De af­hø­rer gangste­ren, som for­tæl­ler om hek­sedok­to­ren.

» Li­neo hav­de og­så for­talt po­li­ti­et, at det var mig el­ler min ko­ne, der stod bag det. Så en kri­mi­nal­in­spek­tør rin­ger og be­der mig kom­me til Leso­t­ho. Så jeg ta­ger der­over og si­ger: ’ Det ken­der jeg ik­ke no­get til’. Men den der hek­sedok­tor hav­de sagt, at hun hav­de set en hvid mand. «

Po­li­ti­et vil ar­re­ste­re ham, men iføl­ge Pe­ter Fre­de­rik­sen får han det af­vær­get, da han ken­der po­li­ti­che­fen i ho­ved­sta­den Ma­seru.

» Pe­ter Fre­de­rik­sen var ven med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.