En, Holst

BT - - NYHEDER -

MANDAG 21. SEP­TEM­BER 2015

Der er iværk­sat en un­der­sø

gel­se, og den af­ven­ter jeg. Jeg vil na­tur­lig­vis stille mig til rå­dig­hed for un­der­sø­gel­sen og sam­ar­bej­de fuldt ud. Der­u­d­over har jeg ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer på nu­væ­ren­de tids­punkt, « si­ger Carl Holst ( V).

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.