Flygt­nin­ge­lej­re I DEN­NE LEJR BLI­VER DER FØDT 80 BØRN OM UGEN

Op­ly­ser FN- di­rek­tør til BT. Kas­sen er tom

BT - - NYHEDER -

MANDAG 21. SEP­TEM­BER 2015

KÆMPESAMFUND

Jor­dan har li­ge nu et sted mel­lem 600.000 og 700.000 sy­ri­ske flygt­nin­ge. En af lan­dets stør­ste lej­re er Zaa­ta­ri- lej­ren i det nord­li­ge Jor­dan. Iføl­ge UNHCRs se­ne­ste tal er lej­ren li­ge nu hjem­sted for 79.472 sy­re­re, og der bli­ver født 80 børn i lej­ren hver uge.

Ber­ling­s­ke be­søg­te lej­ren i sep­tem­ber 2013. Den­gang for­tal­te en re­præ­sen­tant fra UNHCR, at lej­ren året for­in­den ik­ke hav­de væ­ret an­det end ør­ken.

En af Jor­dans stør­ste by­er

Nu var den ble­vet Jor­dans fem­te­stør­ste by.

» Li­ge nu står vi i ver­dens næst­stør­ste flygt­nin­ge­lejr. På et år har den vok­set sig til at væ­re Jor­dans fem­te­stør­ste by nu. Det er enor­me flygt­nin­ge­tal, vi ar­bej­der med, langt stør­ste­delen er fa­mi­li­er med kvin­der og børn, og vi øj­ner end­da ri­si­ko­en for, at der kom­mer end­nu fle­re. Ud over Zaa­ta­ri er der kom­met cir­ka 600.000 sy­ri­ske flygt­nin­ge til Jor­dan, man­ge er flyt­tet ind i by­er­ne, « sag­de Aoi­fe McDon­nell.

I dag vur­de­rer UNHCR, at cir­ka 430.000 flygt­nin­ge har pas­se­ret gen­nem lej­ren . Af dem er 120.000 vendt tilbage til Sy­ri­en. kaak

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.