Po­li­ti­et an­hol­der mand for groft over­fald

BT - - NYHEDER -

En 45- årig mand, som for­modes at ha­ve stuk­ket en 36- årig mand i hal­sen for­an her­bergs­cen­tret Sund­holm på Ama­ger tid­ligt søn­dag mor­gen, er ble­vet an­holdt af Kø­ben­havns Po­li­ti.

Den cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti, Ken­neth Jen­sen, op­ly­ser, at beg­ge mænd har for- bin­del­se til her­bergs­cen­tret.

» Vi har få­et be­kræf­tet, at mæn­de­ne er tæt knyt­tet til Sund­holm. Det står dog end­nu ik­ke klart, hvad mo­ti­vet til epi­so­den er. Man­den er ble­vet snit­tet i hal­sen, mu­lig­vis med en knust fla­ske. Det har vi end­nu ik­ke få­et en­de­ligt af­kla­ret « , si­ger han og op­ly­ser, at beg­ge mænd er ud­læn­din­ge. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.