Grun­gero­ck­ens vo­ka­le ur­kraft im­po­ne­rer

BT - - KULTUR - Finn P. Mad­sen Gaff a

AN­MEL­DEL­SE

Chris Cor­nell ’ Hig­her Truth’ , al­bum **** ** Grun­gero­ck­ens vo­ka­le ur­kraft im­po­ne­rer med in­tim

roots­ro­ck i pa­nora­ma­for­mat. Det er ik­ke for­di, Chris Cor­nells so­lo­kar­ri­e­re har væ­ret bro­lagt med go­de ud­gi­vel­ser. Tvær­ti­mod har man­den med en af ro­ck­ens mest kraft ful­de vo­ka­ler spil­let si­ne kort tem­me­lig skidt.

Der­for er det en stor let- tel­se, at Cor­nell al­le­re­de fra åb­nings­num­me­ret på al­bum­met vi­ser, at han fak­tisk kan skrue en god sang sam­men som so­lo­ar­tist. ’ Near­ly For­got My Bro­ken Heart’ har en uomt­vi­ste­lig me­lo­disk tæft , hvor det se­mi­a­ku­sti­ske ud­tryk med fi nger­spils- man­do­lin og et stål­sat aku­stisk gu­i­ta­ranslag smy­ger sig om vo­ka­len. Som en mart­ret sjæl syn­ger Cor­nell om hjer­tets smer­te på ’ Be­fo­re We Dis­ap­pear’ med et højts­vun­get og iø­re­fal­den­de om­kvæd.

Pro­du­ce­ren Bren­dan O’ Bri­en har med stor ind­le­vel­se for­stå­et at gi­ve Cor­nells ned­b­ar­be­re­de ud­tryk sit eget liv .

Læs he­le an­mel­del­sen på gaff a. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.