VID­STE DU AT…

BT - - KULTUR -

Keit­hs dat­ter Theo­dora

en­gang blev an­holdt for at skri­ve graf­fi ti på en væg i New York. Tek­sten, ’ T ( loves) A’ var til kæ­re­sten. Det vi­ste sig, at Theo­dora var i be­sid­del­se af en hel del hash. Det kan der si­ges me­get skægt om. Lad os nø­jes med at kon­sta­te­re, at hun ar­bej­der som mo­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.