’’

BT - - KULTUR -

Dét, der ærg­rer mig mest ved Keith Ri­chards’ før­ste so­lo­al­bum i 23 år, er ik­ke så me­get det al­bum, det ér, men me­re det al­bum, det kun­ne ha­ve væ­ret. Den 71- åri­ge Ri­chards har nem­lig skre­vet nog­le af si­ne smuk­ke­ste me­lo­di­er si­den den klas­si­ske ’ An­gie’. Men med en stem­me, der sjæl­dent fi nder den helt rig­ti­ge to­ne og en skram­len­de pro­duk­tion, der får de fl este gam­mel­dags de­mobånd til at ly­de godt, kan det væ­re svært at ny­de Keit­hs ta­len­ter til ful­de

Hen­ning Hø­egs an­mel­del­se af ’ Cros­sey­ed Hearts’. Læs den på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.